S. TOHAN S. A. - Filiala C.N. ROMARM S.A.

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ ACHIZIŢIE STRUNG CNC CU AVANSAREA MATERIALULUI IN MOMENTUL PRELUCRARII - 1 buc.

 

Nr. Anuntului : Nr.1.2/724/16.10.2015

 

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale beneficiarului:

S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, office @tohan.ro

 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: - Licitaţie deschisa

 

3. Locul de livrare a produsului: S.Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

 

4. Natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona

Strung CNC cu avansarea materialului in momentul prelucrarii - 1 buc

Cod CPV(Rev. 2) - 42621100-6

 

5. Termenul limita de livrare - maxim 45 de zile de la semnarea contractului.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, Email office @tohan.ro, Serviciul M.R.P.P.O.I. - persoană contact ing. Andrei STAN - telefon 0268/220953(0727 828955).

 

7. Taxa de participare - Costul şi condiţiile de plată n vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: documentatia poate fi procurata zilnic de la sediul societatii, intre orele 700-1400. Taxa de participare (costul documentatiei de atriibuire - 500 lei+TVA

 

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor - 26.10.2015

 

9. a) Termenul de primire a ofertelor: - 29.10.2015, ora 1000

 

b) Adresa la care se transmit ofertele: : S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

 

c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele: - Limba romnă

 

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: - 29.10.2015, ora 1200, S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor - reprezentantii firmelor ofertante

 

11. Garanţiile solicitate: - Garanţie de participare 11.760 Lei

- Garanţie de bună execuţie - 10% din valoarea fara TVA a contractului.

 

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: - surse proprii.

13. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: - Sunt prevăzute n Documentaţia de atribuire.

 

14. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici. Nivelul(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse: Sunt prevăzute n Documentaţia de atribuire.

 

15. Perioada de timp n care ofertantul trebuie să şi menţină oferta valabilă: - .90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

 

16. Criteriul de atribuire a contractului: - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform Documentaţiei de atribuire.

 

17. Nu se admit oferte alternative.

 

18. Alte informatii.

 

 

DIRECTOR GENERAL

Ing. Voina DAN

 

 

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ ACHIZIŢIE STRUNG CNC CU AVANSAREA MATERIALULUI IN MOMENTUL PRELUCRARII - 1 buc.

 

Nr. Anuntului : 1.2/587/16.09.2015

 

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale beneficiarului:

S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, office @tohan.ro.

 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: - Licitaţie deschisa.

 

3. Locul de livrare a produsului: S.Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

 

4. Natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona

Strung CNC cu avansarea materialului in momentul prelucrarii - 1 buc

Cod CPV(Rev. 2) - 42621100-6

 

5. Termenul limita de livrare - maxim 45 de zile de la semnarea contractului.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, Email office @tohan.ro, Serviciul M.R.P.P.O.I.- persoană contact ing. Andrei STAN - telefon 0268/220953(0727 828955).

 

7. Taxa de participare - Costul şi condiţiile de plată n vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: documentatia poate fi procurata zilnic de la sediul societatii, intre orele 700-1400. Costul documentatiei - 500 lei + TVA.

 

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor - 28.09.2015.

 

9. a) Termenul de primire a ofertelor : - 01.10.2015, ora 1000

 

b) Adresa la care se transmit ofertele: S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

 

c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele: - Limba romnă.

 

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : - 01.10.2015, ora 1200, S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor - reprezentantii firmelor ofertante.

 

11. Garanţiile solicitate: - Garanţie de participare 11.760 Lei

- Garanţie de bună execuţie - 10% din valoarea fara TVA a contractului.

 

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: - surse proprii.

13. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: - Sunt prevăzute n Documentaţia de atribuire.

 

14. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici. Nivelul(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse: Sunt prevăzute n Documentaţia de atribuire.

 

15. Perioada de timp n care ofertantul trebuie să şi menţină oferta valabilă: - 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

 

16. Criteriul de atribuire a contractului: - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform Documentaţiei de atribuire.

 

17. Nu se admit oferte alternative.

 

18. Alte informatii.

 

DIRECTOR GENERAL

Ing. Voina DAN

 

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ ACHIZIŢIE STRUNG CNC CU AVANSAREA MATERIALULUI IN MOMENTUL PRELUCRARII - 1 buc.

 

Nr. Anuntului : 1.2/188/23.02.2015

 

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale beneficiarului:

S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, office@tohan.ro

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: - Licitaţie deschisa

3. Locul de livrare a produsului: S.Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

4. Natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona:

Strung CNC cu avansarea materialului in momentul prelucrarii - 1 buc

Cod CPV(Rev. 2) - 42621100-6

5. Termenul limita de livrare - maxim 45 de zile de la semnarea contractului.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, Email - office@tohan.ro, Serviciul M.R.P.P.O.I.- persoană contact ing. Andrei STAN - telefon 0268/220953 (0727 828955).

7. Costul şi condiţiile de plată n vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: documentatia poate fi procurata zilnic de la sediul societatii, intre orele 700 - 1400. Costul documentatiei - 500 lei+TVA.

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor - 03.03.2015.

9. a) Termenul de primire a ofertelor: - 09.03.2015 ora 1000

b) Adresa la care se transmit ofertele: S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele: - Limba romnă.

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: - 09.03.2015, ora 1200, S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor - reprezentantii firmelor ofertante.

11. Garanţiile solicitate: - Garanţie de participare 13.000 Lei

- Garanţie de bună execuţie -5% din valoarea fara TVA a contractului.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: - surse proprii.

13. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: - Sunt prevăzute n Documentaţia de atribuire.

14. Criterii de calificare privind situaţia economico - financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici. Nivelul(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse: Sunt prevăzute n Documentaţia de atribuire.

15. Perioada de timp n care ofertantul trebuie să şi menţină oferta valabilă: - 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

16. Criteriul de atribuire a contractului: - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform Documentaţiei de atribuire.

17. Nu se admit oferte alternative.

18. Alte informatii: nu sunt

 

DIRECTOR GENERAL

Ing. Voina DAN

 

 

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

1. Nr.anuntului: 42/06/04.07.2014 ;

2. Achizitor: S. TOHAN S. A. Zarnesti, Aleea Uzinei, Nr.1, jud.Brasov, CUI: RO 13652413,

J08/49/2001 ;

3. Specificatie produs achizitionat: Produse petroliere

 

Nr.crt

Material

(denumire/calitate, sortiment)

Cod CPV

U/M

Cantitate

1

Ulei lubrifiant (ulei racire TE 16, R 30)

09211000-1

kg

1700

2

Ulei lubrifiant (ulei emulsionabil MEP)

09211000-1

kg

500

3

Ulei compressor (K 90, K 100)

09211200-3

kg

350

4

Ulei pentru uz hydraulic (H 46)

09211610-0

kg

600

5

Parafina

09221200-6

kg

150

6

Whitespirt

09222100-2

kg

200

7

Benzina

09132000-3

kg

1000

8

Motorina

09134200-9

kg

1500

9

Petrol

09200000-1

kg

300

10

Diluanti (perclor + tricolor)

44832200-3

kg

1250

4. Termen de livrare: August, Septembrie, Octombrie/2014 ;

5. Informatiile suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S. TOHAN S. A. Zarnesti (Serv.Achizitii Logistica) , tel.0268/220920, fax 0268/223043 sau adresa de e-mail: office@tohan.ro ;

6. Persoana de contact: Tatulea Marian, tel.0735205836 ; Preda Angelica, tel. 0724756558 ;

7. Date limita pentru transmiterea ofertei: 14.07.2014 ;

8. Este de preferat ca furnizorul sa aiba implementat sistemul calitatii conform cerintelor standardelor din familia SR EN ISO 9001 ;

9. Criteriul de selectie al ofertelor: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ce corespunde cerintelor calitative, tehnice si financiare .

 

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

1. Nr.anuntului: 42/05/04.07.2014 ;

2. Achizitor: S. TOHAN S. A. Zarnesti, Aleea Uzinei, Nr.1, jud.Brasov, CUI: RO 13652413,

J08/49/2001 ;

3. Specificatie produs achizitionat: Ambalaj lazi din lemn

 

Nr.crt

Material

(denumire/calitate, sortiment)

Cod CPV

U/M

Cantitate

1

Lada ambalaj conform desen D-8902

44619300-5

buc

1250

2

Lada ambalaj conform desen ansamblu 00

44619300-5

buc

48

3

Lada ambalaj conform desen D-8896

44619300-5

buc

82

 

4. Termen de livrare:

poz. 1 = 500 buc in 20.08.2014; 500 buc in 01.09.2014 si 250 buc in 15.09.2014 ;

poz. 2 = 27 buc in 01.09.2014 si 21 buc in 20.10.2014 ;

poz. 3 = 82 buc in 20.10.2014 ;

5. Informatiile suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S. TOHAN S. A. Zarnesti (Serv.Achizitii Logistica) , tel.0268/220920, fax 0268/223043 sau adresa de e-mail: office@tohan.ro ;

6. Persoana de contact: Tatulea Marian, tel.0735205836 ;

7. Date limita pentru transmiterea ofertei: 10.07.2014 ;

8. Este de preferat ca furnizorul sa aiba implementat sistemul calitatii conform cerintelor standardelor din familia SR EN ISO 9001 ;

9. Criteriul de selectie al ofertelor: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ce corespunde cerintelor calitative, tehnice si financiare .

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

1. Nr.anuntului: 42/01/11.06.2014 ;

2. Achizitor: S. TOHAN S.A. Zarnesti, Aleea Uzinei, Nr.1, jud.Brasov, CUI: RO 13652413,

J08/49/2001 ;

3. Specificatie produs achizitionat Oteluri :

 

Nr.crt

Material

(denumire/calitate, sortiment)

Cod CPV

U/M

Cantitate

1

Otel rotund calibrat 15 h 11 STAS 1800-87 C 35-45 SR EN 10083/2007

44331000-9

kg

90

2

Otel rotund calibrat 6 ( 5,5) h 11 STAS 1800-87 C 35-45 SR EN 10083/2007

44331000-9

kg

30

3

Otel rotund calibrat 12 h 11 STAS 1800-87 C 35-45 SR EN 10083/2007

44331000-9

kg

150

4

Otel rotund calibrat 5 h 11 SR EN 10025/2005 S 235 JR (OL 37) STAS 1800-87

44331000-9

kg

14

5

Otel rotund 42 SR EN 10060-2004 C 45 SR EN 10083-2/2007

44331000-9

kg

6644

6

Otel rotund 85 SR EN 10060-2004 C 45 SR EN 10083-2/2007

44331000-9

kg

3924

7

Otel rotund 6 h 11 STAS 1800-87 S 355 SR EN 10025-2005

44331000-9

kg

82

8

Otel rotund 8 STAS 1800-87 S 355 SR EN 10025-2005

44331000-9

kg

385

9

Otel rotund calibrat 75 h 11 SR EN 10276/2001 S 355 J2 SR EN 10025/2005

44331000-9

kg

10063

10

Otel rotund 90 SR EN 10060/2004 S 355 J2 SR EN 10025/2005

44331000-9

kg

6904

4. Termen de livrare:

poz.1 4 sapt.26/2014 (23 27.06.2014) ;

poz.5 8 sapt.28/2014 (07 11.07.2014) ;

poz.9 10 sapt.34/2014 (18 22.08.2014) ;

5. Informatiile suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S. TOHAN S.A. Zarnesti (Serv.Achizitii Logistica) , tel.0268/220920, fax 0268/223043 sau adresa de e-mail: office@tohan.ro ;

6. Persoana de contact: Tatulea Marian, tel.0735/205836 ;

7. Date limita pentru transmiterea ofertei: 19.06.2014 ;

8. Este de preferat ca furnizorul sa aiba implementat sistemul calitatii conform cerintelor standardelor din familia SR EN ISO 9001 ;

9. Criteriul de selectie al ofertelor: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ce corespunde cerintelor calitative, tehnice si financiare .

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

1. Nr.anuntului: 42/02/11.06.2014 ;

2. Achizitor: S. TOHAN S. A. Zarnesti, Aleea Uzinei, Nr.1, jud.Brasov, CUI: RO 13652413,

J08/49/2001 ;

3. Specificatie produs achizitionat - Materiale neferoase :

 

Nr.crt

Material

(denumire/calitate, sortiment)

Cod CPV

U/M

Cantitate

1

Bara aliaj de aluminiu EN AW 2017A, AlCu4MgSi (EN AW 2007) 45 SR EN 573 3:2008

14721000-1

kg

1620

2

Bara rotunda trasa din alama CuZn39Pb2(3) STAS 95-80 7 HB STAS 291/280

14710000-1

kg

30

3

Bara rotunda trasa din alama CuZn39Pb2(3) STAS 95-80 5,5 HB STAS 291/280

14710000-1

kg

8

4

Bara rotunda trasa din alama CuZn39Pb2(3) STAS 95-80 5 HB STAS 291/280

14710000-1

kg

10

5

Bara rotunda trasa din alama CuZn39Pb2(3) STAS 95-80 tare 25 HB STAS 291/280

14710000-1

kg

206

4. Termen de livrare: saptamina 26/2014 (23 27.06.2014) ;

5. Informatiile suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S. TOHAN S. A. Zarnesti (Serv.Achizitii Logistica) , tel.0268/220920, fax 0268/223043 sau adresa de e-mail: office@tohan.ro ;

6. Persoana de contact: Tatulea Marian, tel.0735/205836 ;

7. Date limita pentru transmiterea ofertei: 19.06.2014 ;

8. Este de preferat ca furnizorul sa aiba implementat sistemul calitatii conform cerintelor standardelor din familia SR EN ISO 9001 ;

9. Criteriul de selectie al ofertelor: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ce corespunde cerintelor calitative, tehnice si financiare .

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

1. Nr.anuntului: 42/03/11.06.2014 ;

2. Achizitor: S. TOHAN S. A. Zarnesti, Aleea Uzinei, Nr.1, jud.Brasov, CUI: RO 13652413,

J08/49/2001 ;

3. Specificatie produs achizitionat Table :

 

Nr.crt

Material

(denumire/calitate, sortiment)

Cod CPV

U/M

Cantitate

1

Tabla EN 10131 ≠ 1,5x1250x2500 otel EN 10130 DC 04 Bb EN 10130

14622000-7

kg

1910

2

Tabla EN 10131 ≠ 2x1250x2500 otel EN 10130 DC 04 Bb EN 10130

14622000-7

kg

1718

3

Tabla EN 10131 ≠ 1,5x1250x2500 otel EN 10130 DC 01 Bb EN 10130

14622000-7

kg

384

4

Tabla EN 10131 ≠ 2,5x1250x2500 otel EN 10130 DC 01 Bb EN 10130

14622000-7

kg

1768

5

Tabla EN 10131 ≠ 3x1250x2500 otel EN 10130 DC 04 Bb EN 10130

14622000-7

kg

533

6

Tabla EN 10131 ≠ 2x1250x2500 otel EN 10130 DC 04 Bb EN 10130

14622000-7

kg

195

7

Tabla EN 10131 ≠ 2,5x1250x2500 otel EN 10130 DC 01 Bb EN 10130

14622000-7

kg

827

8

Tabla EN 10131 ≠ 1x1250x2500 otel EN 10130 DC 04 Bb EN 10130

14622000-7

kg

665

9

Tabla EN 10131 ≠ 5x1250x2500 S 235 otel EN 10130 Bb EN 10130

14622000-7

kg

864

 

4. Termen de livrare:

poz. 1 4 sapt.28/2014 (07 11.07.2014) ;

poz. 5 9 sapt.33/2014 (11 15.08.2014) ;

5. Informatiile suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S. TOHAN S. A. Zarnesti (Serv.Achizitii Logistica) , tel.0268/220920, fax 0268/223043 sau adresa de e-mail: office@tohan.ro ;

6. Persoana de contact: Tatulea Marian, tel.0735/205836 ;

7. Date limita pentru transmiterea ofertei: 19.06.2014 ;

8. Este de preferat ca furnizorul sa aiba implementat sistemul calitatii conform cerintelor standardelor din familia SR EN ISO 9001 ;

9. Criteriul de selectie al ofertelor: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ce corespunde cerintelor calitative, tehnice si financiare .

 

 

ANUNT ACHIZITIE

 

1. Nr.anuntului: 42/04/11.06.2014 ;

2. Achizitor: S. TOHAN S.A. Zarnesti, Aleea Uzinei, Nr.1, jud.Brasov, CUI: RO 13652413,

J08/49/2001 ;

3. Specificatie produs achizitionat Teava :

 

Nr. crt

Material

(denumire/calitate, sortiment)

Cod CPV

U/M

Cantitate

1

Teava 89x16 SREN 10297-1 E 355 SR EN 10297-1:2003

44163100-1

ml

247

2

Teava precizie inalta 38x8 STAS 530/1-87 OLT 65 STAS 8183/80

44163100-1

ml

121

4. Termen de livrare: saptamina 32/2014 (04 08.08.2014) ;

5. Informatiile suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S. TOHAN S. A. Zarnesti (Serv.Achizitii Logistica) , tel.0268/220920, fax 0268/223043 sau adresa de e-mail: office@tohan.ro ;

6. Persoana de contact: Tatulea Marian, tel.0735/205836 ;

7. Date limita pentru transmiterea ofertei: 19.06.2014 ;

8. Este de preferat ca furnizorul sa aiba implementat sistemul calitatii conform cerintelor standardelor din familia SR EN ISO 9001 ;

9. Criteriul de selectie al ofertelor: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ce corespunde cerintelor calitative, tehnice si financiare .