HOME
istoric produsemilitare produsecivile servicii certificari contact
TOHAN
anunturi
media
Anunturi:

  


1. Anunturi de achizitii.

2. Informatii comunicate publicului privind mediul. Metodologia de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul poate fi accesata aici.

IMPORTANT:
ANUNT cu valabilitate incepand din data de 3.04.2017 timp de 30 zile.
          Compania Nationala Romarm SA filiala S TOHAN SA titular al proiectului „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, Aleea Uzinei 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro/noutati. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT:
ANUNT cu valabilitate incepand din data de 20.03.2017 timp de 30 zile.
          Compania Nationala Romarm SA filiala S TOHAN SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, Aleea Uzinei 1. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 si la sediul S TOHAN SA în zilele de luni-vineri, între orele 7-15. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

IMPORTANT: S. TOHAN S. A. cu sediul în Zarnesti, jud. Brasov, str. Aleea Uzinei, nr.1, vinde prin licitatie:
     a. Din stoc diverse materii prime, materiale si obiecte de inventar: rulmenti, placute carburi metalice, scule, componente electrice, etc. Licitatiile au loc în zilele de marti si joi, ora 11,00. Caietul de sarcini se achizitioneaza de la sediul societatii contra sumei de 30,00 lei. Informatii suplimentare: telefon 0268/220854.
     b. Mijloace fixe:
          - cale ferata TIP 49
          - locomotiva LDH 70
          Licitatiile au loc în data de 27.03.2019 astfel: pentru cale ferata TIP 49 ora 10:30 si pentru locomotiva LDH 70, ora 11:30.
Caietul de sarcini pentru fiecare licitatie se achizitioneaza de la sediul societatii contra sumei de 300,00 lei.
Informatii suplimentare: telefon 0268/220854.

3. Declaratii de avere si de interese.

Aceste documente pot fi consultate aici : 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 ; 2020 ; 2021.

Lista directorilor din cadrul S TOHAN S.A. si nivelul remuneratiilor acestora pentru anul 2020
Lista directorilor din cadrul S TOHAN S.A. si nivelul remuneratiilor acestora pentru anul 2021

Lista membrilor Consiliului de Administratie din cadrul S TOHAN S.A. si nivelul remuneratiilor acestora pentru anul 2020
Lista membrilor Consiliului de Administratie din cadrul S TOHAN S.A. si nivelul remuneratiilor acestora pentru anul 2021

4. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2016 .

5. Situatii financiare si Raport de audit la 31.12.2016 .

6. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2017 .

7. Situatii financiare , Raport de audit si Raportul administratorilor - rezumat la 31.12.2017 .

8. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2018 .

9. Situatii financiare , Raport de audit si Raportul administratorilor - rezumat la 31.12.2018 .

10. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2019.

11. Situatii financiare , Raport de audit si Raportul administratorilor - rezumat la 31.12.2019

12. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2020.

13. Situatii financiare , Raport de audit si Raportul administratorilor - rezumat la 31.12.2020

14. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2021.

15. Politica de renumerare la nivel C.N. ROMARM S.A aparat central si filiale aplicabila directorilor generali cu contract de mandat si admininistratorilor neexecutivi

16. Situatii financiare , Raport de audit si Raportul administratorilor - rezumat la 31.12.2021

17. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2022.

18. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2022

  

ADRESS :

ROMANIA , Jud. BRASOV , ZARNESTI , Aleea Uzinei nr. 1 , COD 505800 E-mail:  office@tohan.ro  ;       web:   www.tohan.ro

LINKS :       


DOWNLOADS :

Catalogue of TOHAN products - 2015
PRESENTATION - S TOHAN SA - 2015