HOME
istoric produsemilitare produsecivile servicii certificari contact
TOHAN
anunturi
media

Scurta prezentare a societăţii

          S. TOHAN S.A. ZĂRNEŞTI, a fost fondată în anul 1938 ca parte a grupului industrial MALAXA, grup de referinţă în perioada interbelică.       S. TOHAN S.A îşi are sediul în Oraşul Zărneşti, str. Aleea Uzinei nr.1 jud. Braşov, la o distanţă de 25 km de unul dintre cele mai importante centre industriale ale ţării, Braşov. Societatea este situată la poalele munţilor Piatra Craiului, într-o zonă de o frumuseţe deosebită. În vecinatate se găsesc monumente şi vestigii medievale, cum ar fi Cetatea Râşnov, şi Castelul Bran, de care se leagă legenda binecunoscutului personaj Dracula.


      Din anul 1948 până în anul 1990 societatea şi-a desfăşurat activitatea sub denumirea de UZINA 6 MARTIE ZĂRNEŞTI , iar din anul 1990 până în anul 1998 societatea s - a numit UZINA MECANICĂ TOHAN ZĂRNEŞTI.
      În prezent, S. TOHAN S.A. Zărneşti este persoană juridică română, constituită ca filială a C.N. ROMARM S.A. Bucureşti, conform H.G. nr. 979/2000, modificată şi completată cu H.G. nr.952/2001.
      Profilul producţiei a fost direcţionat de necesităţile Armatei Române, în timpul celui de-al doilea război mondial şi în perioada postbelică, ca şi de cerinţele partenerilor noştrii externi, producţia fiind orientata în general pentru:
      - muniţie de artilerie, calibru de la 76 mm la 130 mm;
      - rachete sol-sol şi aer-sol, calibru 122 mm şi 82 mm, cu raze de acţiune de
la 3 la 20,4 km ( furnizor exclusiv în România );
      - focoase pentru rachete şi muniţie de artilerie (cel mai mare producîtor
din România),
      - muniţie marină, producător exclusiv în România;
      - elemente pirotehnice pentru alţi parteneri: şuruburi amorsă şi trasoare.


      Pe lângă producţia de bază, S. TOHAN S.A, a realizat in timp de 70 de ani de existenţă şi trecerea la produse civile, prin fabricarea unor produse cerute pe piaţa internă şi cea externă.
      Toate produsele şi serviciile societăţii sunt realizate având la bază sistemul de asigurare a calităţii certificat de către CERTIND: AQAP 2110:2006 şi SR EN ISO 9001: 2008.
      În prezent S. TOHAN S.A este în perioada de adaptare la economia de piaţă, prin reorganizarea şi redimensionarea capacităţilor de producţie şi a resurselor materiale şi umane, transformări complexe care implică atragerea investitorilor strategici. În acelaşi timp noi facem eforturi considerabile pentru a spori capabilităţile tehnice şi organizatorice, pentru adaptarea la noile cerinţe generate de intrarea României în NATO, atingerea standardelor antipoluare, siguranţa muncii şi alte cerinţe care decurg ca urmare a integrării României în U.E. în 2007.

Legislaţie uzitată în activitatea S. Tohan S.A.

ADRESS :

ROMANIA , Jud. BRASOV , ZARNESTI , Aleea Uzinei nr. 1 , COD 505800 E-mail:  office@tohan.ro  ;       web:   www.tohan.ro

LINKS :       


DOWNLOADS :

Catalogue of TOHAN products - 2015
PRESENTATION - S TOHAN SA - 2015